Silikaty w budownictwie energooszczędnym

Silikaty przyczyniają się do oszczędności kosztów eksploatacyjnych w obiektach budowlanych, a także są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Jednocześnie obniżają opłaty za realizację projektu budowlanego. 

silikaty

Dyrektywy unijne mające odwzorowanie w określonych na poziomie kraju warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, już od przyszłego roku spowodują, że wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie obiektów na nieodnawialną energię pierwotną (na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody), spadnie z poziomu 120 do 95.

Stanowi to zatem kolejne wyzwanie dla projektantów, wykonawców inwestycji oraz producenci materiałów budowlanych. Od 2017 roku obniżeniu ulega również współczynnik, który określa poziom przenikania ciepła – będzie on musiał wynosić maksymalnie 0,23. Zastosowanie wyrobów silikatowych pozwala na osiągnięcie zakładanych parametrów przy jednoczesnym obniżeniu nakładów na realizację inwestycji.

Silikaty – ciepło i tanio w całym budynku

Budowa obiektów, które będą musiały sprostać formalnym wymogom w zakresie zapotrzebowania na energię, to koszt wyższy w porównaniu do tradycyjnych budowli. Aby ograniczyć wydatki i zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na bardziej efektywne energetycznie systemy ogrzewania i wentylacji, bądź pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, warto do wznoszenia wszelkiego rodzaju przegród pionowych wykorzystać bloczki silikatowe.

Te wapienno-piaskowe elementy zapewniają zarówno wysoką akumulację ciepła, jak i bezwładność termiczną. Z racji tego, że cechuje je niska nasiąkliwość oraz mrozoodporność, można je wykorzystać już na etapie ścian piwnicznych i fundamentowych.

Silikaty stanowią także materiał, który gwarantuje osiągnięcie współczynnika U powyżej 0,20 w przypadku ścian zewnętrznych pokrytych warstwą izolacji oraz tynkiem. Tym samym bloczki silikonowe umożliwiają obniżenie współczynnika, a tym samym, już dziś sprostanie normom dotyczącym ścian zewnętrznych, które będą obowiązywały dopiero za 5 lat.

Silikaty – oszczędność

Budownictwo energooszczędne opiera się również na jak najprostszym i najmniej kosztownym wykończeniu wnętrz obiektów. Dzięki dokładności wymiarów bloczki silikatowe gwarantują minimalne nakłady pracy i środków potrzebnych do wykończenia ścian wewnętrznych.

Silikaty mogą być stosowane zarówno do wznoszenia przegród pionowych o podwyższonej wytrzymałości (ścian konstrukcyjnych), jak również ścian działowych odpowiadających za komfort użytkowników budynków.

Silikaty zapewniają również wysokie parametry izolacyjności akustycznej, co sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań wyciszających, które wpływają na całkowite koszty realizacji inwestycji budowlanej.

fot, materiały prasowe

One comment

Dodaj komentarz