Remont i termomodernizacja budynku krok po kroku

Wiosna, to dobry moment na zaplanowanie wszelkich remontów, bądź termomodernizacji budynku. Do takich inwestycji należy się jednak odpowiednio przygotować. 

Przed podjęciem prac należy zadać sobie kilka fundamentalnych pytań. Dotyczą one tego, czy poniesione koszty termomodernizacji przyczynią się do zmniejszenia stałych kosztów ogrzewania, a także tego, czy jakość zastosowanych materiałów ma znaczenie.

Remont i termomodernizacja budynku – elewacja

Jeśli podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych przy elewacji, bez względu czy dyktowanych walorami estetycznymi, czy złym stanem obecnej elewacji, warto zawsze prześledzić koszty, jakie musimy ponosić w okresie zimowym na ogrzanie domu.

Najczęściej okazuje się, że wystarczy docieplić dom, lub jego elementy – jak cała elewacja, lub jej fragmenty, aby zapewnić sobie przy okazji dużo niższe rachunki za ogrzewanie na lata. Dlatego też decyzję o rozpoczęciu jakichkolwiek prac remontowych, należy dokładnie je przemyśleć, aby zyskać na nich jak najwięcej.

Remont elewacji

W przypadku modernizacji elewacji zawsze warto zastanowić się nad efektywnością energetyczną naszego domu i pomyśleć o jego optymalnym dociepleniu wełną skalną. Szczególnie dotyczy to domów starszych, budowanych przed 1989 rokiem, w których często pieniądze dosłownie uciekają nam przez ściany. Remont elewacji jest stosunkowo dużym przedsięwzięciem, które nieczęsto powtarzamy – jest stosunkowo kosztowny, czasochłonny i nieraz uciążliwy dla mieszkańców.

Remont i termomodernizacja budynku -kiedy ekspertyza techniczna

Modernizacja starego domu to często skomplikowane zadanie dla projektanta i wykonawcy. Często zdarza się niestety, że popełniono poważne błędy projektowe (wynikające z przepisów w tamtych latach) i wykonawcze związane z dostępnością niskiej jakości materiałów budowlanych.

W takim przypadku warto sprawdzić przede wszystkim stabilność budynku. Pamiętajmy, że na niestabilność fundamentów lub niedostateczne przewiązanie ścian, mogą wskazywać wszelkie szerokie pionowe lub skośne pęknięcia na elewacji. Jeśli takie występują, należy koniecznie przeprowadzić ekspertyzę techniczną, a ponadto przygotować plan naprawy szkód.

Termomodernizacja budynku

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poziomu wilgotności ścian zewnętrznych. Jeśli wilgoć występuje, należy określić źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne), wyeliminować je, a następnie osuszyć ściany, zanim zaczniemy przeprowadzać jakiekolwiek prace. Pamiętajmy także o sprawdzeniu stanu orynnowania domu, a ponadto drzwi zewnętrznych oraz okien. Remont elewacji jest doskonałym momentem do wymiany także tych elementów.

Remont i termomodernizacja budynku – korzyści

Aby remont i termomodernizacja domu gwarantowały najlepsze korzyści, nie powinny być działaniem przypadkowym. Warto przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku. Dopiero wtedy można przystąpić do działań poprawiających izolacyjność ścian, dachu, szczelność okien i drzwi, czy też wydajność systemu grzewczego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wnikliwą analizę stanowi audyt energetyczny. Ma on za zadanie zalecenie konkretnych rozwiązań oraz określenie ich opłacalności. Powinny znaleźć się w nim także badania termowizyjne budynku przedstawiające straty ciepła przez ściany, otwory okienne i drzwi.

Remont i termomodernizacja budynku – formalności

Zanim przystąpimy do prac budowlanych warto pomyśleć o wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego. Wpływa on zarówno na ustalenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku oraz na optymalne ocieplenie, jak i na wygląd zewnętrznej elewacji budynku przeprowadzenia robót budowlanych.

Termomodernizacja i remont budynku

Potem trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, albo zgłosić prowadzenie prac budowlanych odpowiedniemu organowi (np. urzędowi gminy lub powiatu albo też urzędowi miejskiemu)

W samym zgłoszeniu (należy opisać rodzaj i grubość materiału ociepleniowego oraz sposób przeprowadzenia prac budowlanych (zaleca się używanie zwrotu zgodnie z zaleceniami producenta). Zgodnie z prawem budowlanym wszystkich tych formalności należy dopełnić przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac można przystąpić dopiero po terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do właściwego organu.

Remont i termomodernizacja budynku – prace budowlane

Wspomniane powyżej 30 dni warto wykorzystać na zaplanowanie prac budowlanych oraz dobór odpowiednich – optymalnych pod względem parametrów technicznych i rachunku ekonomicznego – materiałów budowlanych. Warto wybrać także solidną ekipę budowlaną. Ta powinna na podstawie projektu opracować harmonogram prac. Pozwoli on wykonawcom rozplanować ich poszczególne etapy prac tak, żeby nie pominąć żadnego z kroków oraz sprawnie i szybko przeprowadzić roboty remontowe. Stworzenie harmonogramu prac budowlanych, w którym spisane będą terminy wykonywania poszczególnych robót, znacznie ułatwi prowadzenie i kontrolowanie każdego placu budowy, krok po kroku.

fot. Rockwool

2 komentarze

Dodaj komentarz