Okna pasywne – co to właściwie jest?

Koszt ogrzewania domu jednorodzinnego waha się od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Inwestorzy coraz częściej zwracają tym samym uwagę na budownictwo pasywne, którego ideą jest minimalizowanie zużycia energii i hamowanie ubytków ciepła. Domy pasywne są ściśle związane z przenikalnością cieplną okien i drzwi. Omówimy zatem cechy charakteryzujące okna pasywne.

Co to są okna pasywne?

Stosowane w budownictwie okna pasywne – http://kluczserwis.com.pl/okna-pvc/ mają ograniczać ubytki ciepła, redukując ilość zużywanej energii do minimum. Cechują się one wyjątkowymi parametrami izolacyjnymi, opisywanymi przez współczynnik przenikania ciepła. By okno mogło zostać zakwalifikowane do użycia w budownictwie pasywnym, jego współczynnik przenikania ciepła (Uw) powinien kształtować się a poziomie równym, bądź niższym, niż 0,8 W/m2K. Standardy te ustalane są dla każdej strefy klimatycznej oddzielnie – podany wskaźnik Uw dotyczy strefy umiarkowanej chłodnej, w której położona jest Polska.

Okna pasywne, a standardowe zabudowy okienne

Zastosowanie okien pasywnych w budynku pozwala zredukować ubytki ciepła o nawet kilkadziesiąt procent w stosunku do stanu wyjściowego. Podczas decydowania się na tego typu zabudowę swoją uwagę zwracać trzeba na wskaźnik Uw. Im mniejsza jego wartość, tym mniejsze są ubytki ciepła. Co odróżnia okna pasywne od standardowych okien i jednocześnie decyduje o ich unikatowych parametrach? Jest to przede wszystkim specjalna budowa. Wysokiej jakości okna pasywne stworzone są z trzech warstw oszklenia, rozstawionych na odpowiednią odległość. Zapewniają one niską przepuszczalność ciepła, przy jednoczesnej doskonałej przejrzystości światła. Co więcej, okna pasywne tworzone są na specjalnej ramie. Jej profil o współczynniku Uw nie wyższym, niż 0,9 W/m2K wykonany jest zwykle z tworzywa sztucznego, bądź stali, co eliminować ma tworzenie się mostków cieplnych. Zwykle okna pasywne posiadają także specjalne certyfikaty, potwierdzające ich niezawodność i przeznaczenie.

Okna pasywne

Kiedy warto decydować się na montaż okien pasywnych?

Na montaż okien pasywnych decydować powinni się przede wszystkim inwestorzy, którym zależy na stworzeniu innowacyjnego, energooszczędnego budynku. Choć technologia zabudowań pasywnych znana jest w Polsce od dawna, to konstruktorom nie udaje się osiągnąć tak dużych oszczędności energii, jak w innych strefach klimatycznych. Najbardziej wydajne domy pasywne są bowiem w stanie zminimalizować ubytki ciepła nawet o kilkanaście razy w stosunku do budynków konwencjonalnych. Inwestorzy nie muszą jednocześnie przygotowywać się na znacznie wyższe koszty realizacji przedsięwzięcia w zabudowie pasywnej. Okazuje się bowiem, że nakłady związane z inwestycją są zaledwie o 8%-15% wyższe w stosunku do standardowej budowy.

Okna pasywne ( zobacz ofertę sklepu klucz-serwis – http://kluczserwis.com.pl/) są jednym z bardziej skutecznych sposobów na minimalizowanie ubytków ciepła z budynku. Stosowane w domach pozwalają ograniczyć zużycie opału, przy zachowaniu doskonałej przenikalności światła. O pasywnym charakterze okien świadczy przede wszystkim współczynnik Uw, który w polskich warunkach wynosić powinien nie więcej, niż 0,8 W/m2K.

Dodaj komentarz