Na czym polegają podziały nieruchomości?

geodezjaPodziały nieruchomości to zjawisko polegające na wydzieleniu z ich powierzchni jednej lub więcej działek. Pozwala to na utworzenie odrębnych nieruchomości. Proces regulują przepisy prawa.

Jakie przepisy regulują podziały nieruchomości?

Podziały nieruchomości w Wołominie regulowane są przez przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Wskazane wyżej przepisy dotyczą nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego, ale nie obejmują gruntów przeznaczonych do celów rolnych i leśnych. Jeżeli już takie grunty są w tym celu wykorzystywane, również nie podlegają powyższym regulacjom, o czym na pewno poinformuje geodeta w Wołominie.

Kto może wystąpić o podział nieruchomości? Geodeta udzieli Ci szczegółowej odpowiedzi!

O podział nieruchomości może wystąpić właściciel lub użytkownik wieczysty, czyli osoby mające interes prawny względem nieruchomości, jak i działki. Warto również dodać, że geodeta w Markach może zarządzić podział nieruchomości z urzędu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów publicznych, albo nieruchomość jest własnością gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

Najczęściej do podziału nieruchomości dochodzi bez większych problemów wtedy, gdy wszystko jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Nie mogą tutaj zostać złamane żadne przepisy prawa, czego pilnuje geodeta w Ząbkach. Np. nigdy nie może dojść do podziału nieruchomości, jeżeli teren nie będzie miał swobodnego dostępu do drogi publicznej. To łamie przepisy prawa.

Po co wykonywane są podziały nieruchomości?

Podziały nieruchomości w Wołominie wykonywane są głównie po to, aby wydzielić działki budowlane, część nieruchomości lub zrealizować roszczenia do części nieruchomości. Ta procedura jest również pomocna w przypadku realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Aby dokonać podziału nieruchomości, urzędnik potrzebuje złożonego przez właściciela lub użytkownika wieczystego wniosku. Wtedy rozpoczyna się cała procedura, którą kieruje geodeta z Wołomina.

Dodaj komentarz