Mierniki objętości cieczy – wygodny pomiar także na odległość

Nowoczesne mierniki stosowane do wykonania pomiaru objętości cieczy pozwalają na szybkie i dokładne dokonanie pomiaru różnych typów mediów, a także na przesłanie wyniku bezprzewodowo bezpośrednio do systemu.

W gospodarce komunalnej, zakładach przemysłowych czy w naturalnych zbiornikach wodnych – pomiar objętości cieczy – https://www.enko-pomiar.pl/przeplywomierze-ultradzwiekowe,14 prowadzony jest w różnych miejscach. Dzisiaj do tego celu wykorzystuje się nowoczesne techniki, które umożliwiają uzyskanie bardzo dokładnych wyników i dostęp do nich nie tylko na miejscu, lecz też za pomocą systemów bezprzewodowych.

Jakimi technikami prowadzony jest pomiar objętości cieczy?

Aby sprawdzić parametry objętości cieczy, można wykorzystać różnego typu techniki pomiarowe. Aktualnie bardzo często wybierane są w tym celu przepływomierze ultradźwiękowe, za pomocą których można prowadzić pomiary w instalacjach otwartych i zamkniętych.

Przepływomierze ultradźwiękowe umożliwiają bezkontaktowy pomiar objętości cieczy, co powoduje, że nadają się one również do pomiaru cieczy z dużą ilością ciał stałych, pęcherzykami powietrza.

Nadal stosowane są także standardowe, kontaktowe mierniki, które umieszczane są w mierzonej cieczy.

Bezprzewodowy dostęp do wyników pomiaru objętości cieczy

Aby sprawdzić wyniki, jakie dał pomiar objętości cieczy, można nie tylko sprawdzić informacje znajdujące się bezpośrednio na urządzeniu. Obecnie wielu producentów mierników pozwala na zastosowanie do nich dodatkowych modułów komunikacyjnych, które służą do przekazywania informacji na odległość.

Pomiar bez konieczności osobistego sprawdzania wyników ma wiele korzyści, między innymi oszczędza czas i pozwala na szybką reakcję wtedy, gdy zostaną przekroczone stany alarmowe poziomu cieczy w zbiorniku. Wtedy system automatycznie wysyła do klienta informację, że doszło do przekroczenia poziomu, co pozwala na błyskawiczne podjęcie decyzji przez operatora systemu i zapobieganie poważnym konsekwencjom.

Informacje zebrane przez miernik mogą być przekazywane na różne sposoby, między innymi jako SMS czy jako dane przekazywane siecią radiową lub internetową.

Podsumowanie

W miejscach, w których pomiar objętości cieczy nie może być prowadzony osobiście, najlepiej sprawdzają się mierniki umożliwiające na bezprzewodowe przekazywanie informacji o pobranych wynikach. Sprawdzają się one w różnych instalacjach i zbiornikach, pozwalając na efektywne prowadzenie pomiarów bez konieczności osobistej ingerencji. W razie pojawienia się znacznych różnic pomiarowych system może wtedy szybko zaalarmować użytkownika.

Dodaj komentarz