Liczniki energii w instalacji fotowoltaicznej. Czym jest licznik dwukierunkowy?

Instalacje fotowoltaiczne w Polsce montowane są dzisiaj najczęściej jako instalacje on-grid, które łączone są razem z siecią energetyczną, dlatego pozwalają na oddawanie do niej wyprodukowanej przez panele energii. W takich sieciach montowane są liczniki dwukierunkowe. Co warto o nich wiedzieć?

Licznik prądu w instalacji fotowoltaicznej

Za pomocą nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych można wytwarzać prąd na potrzeby własne, aby dzięki temu zmniejszyć koszty jego zakupu od operatora oraz uzyskać większą niezależność energetyczną.

W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi szeroka gama elementów, w tym:

  • panele fotowoltaiczne
  • inwerter
  • licznik prądu
  • okablowanie
  • zabezpieczenia

Zdecydowana większość instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest instalacjami on-grid, czyli łączona jest z systemem energetycznym, który dostarcza prąd od operatora. Wtedy producent energii z fotowoltaiki może oddać jej niewykorzystany nadmiar, a potem odebrać go, gdy będzie to potrzebne, po specjalnym przeliczniku. W celu zliczania energii oddanej i pobranej stosowany jest specjalny licznik.

Czym jest dwukierunkowy licznik prądu?

Liczniki używane w instalacjach fotowoltaicznych on-grid określane są jako liczniki dwukierunkowe, ponieważ pozwalają one na jednoczesne podliczanie energii oddawanej i pobranej.

Wykorzystująca dwukierunkowy licznik energii fotowoltaika pozwala zatem na dokładne obliczenie ilości prądu oddanego przez użytkownika do systemu, a następnie pobranego. Gdy prądu oddanego jest więcej od pobranego lub też pobranego jest mniej niż dotychczas, wtedy można zaoszczędzić w stosunku do dotychczasowej wysokości rachunków.

Kto odpowiedzialny jest za zamontowanie licznika dwukierunkowego?

W standardowych instalacjach elektrycznych licznik pozwala na zliczenie jedynie prądu pobranego przez użytkownika. Właśnie dlatego wtedy, gdy montowana jest instalacja fotowoltaiczna, która ma działać jako on-grid, konieczne jest wymienienie licznika na nowy.

Za wymianę licznika standardowego – jednokierunkowego na licznik dwukierunkowy odpowiedzialny jest operator sieci. W tym celu konieczne jest wcześniejsze podpisanie umowy z operatorem, w ramach której będzie można odsprzedawać mu prąd. Następne, na podstawie umowy, operator montuje nowy licznik. Warto zaznaczyć, że powinien zrobić to w terminie 30 dni.

Podsumowując, gdy montuje się instalację fotowoltaiczną, która ma również zakładać odsprzedaż prądu do sieci, konieczne jest wymienienie licznika na dwukierunkowy, za co odpowiedzialny jest operator sieci.

Dodaj komentarz