Jak wygodniej utylizować odpady medyczne?

Odpady medyczne produkowane przez przychodnie, kliniki, szpitale i gabinety wymagają właściwej utylizacji. W jaki sposób można zrobić to jeszcze łatwiej?

Czym są odpady medyczne?

Do odpadów medycznych zalicza się różnego rodzaju odpady, które powstają na skutek świadczeń zdrowotnych, a także badań i doświadczeń naukowych. Tego typu odpady zaliczają się w większości przypadków do odpadów niebezpiecznych, stąd też muszą być one odpowiednio przechowywane, aby nie stanowiły zagrożenia.

Niewłaściwa gospodarka odpadami medycznymi może prowadzić między innymi do powstania poważnych problemów jak zakażenia drobnoustrojami – wirusami, bakteriami, grzybami, skaleczeń na skutek kontaktu z igłami czy dostępu do substancji farmaceutycznych, które wydawane są tylko na receptę, zawierają niebezpieczne dla osób postronnych i środowiska składniki aktywne.

Do odpadów medycznych zaliczane są także odpady powstające w gabinetach weterynaryjnych.

Jak postępować z odpadami medycznymi?

Przepisy prawa wskazują, że odpady medyczne wymagają odpowiedniej utylizacji, aby nie powodowały one powstania zagrożenia dla osób postronnych i dla środowiska.

Wytwórca odpadów medycznych powinien zatem zadbać o to, aby odpowiednio je zutylizować. W tym celu należy oddać je do odpowiedniego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych.

Aby łatwiej przechowywać odpady powstające na skutek procedur medycznych, stosuje się specjalne pojemniki na odpady medyczne. Pojemniki te charakteryzują się odpowiednim oznakowaniem – mają czerwony kolor i są odpowiednio opisane, co powoduje, że wyróżniają się na tle innych typów pojemników. Oferowane są w różnych pojemnościach od 0,2 litra do 20 litrów. Dzięki temu można dopasować je do rodzaju produkowanych odpadków oraz do ich ilości.

Jak utylizować odpady medyczne jeszcze wygodniej?

W utylizacji odpadów medycznych specjalizują się firmy oferujące usługi w ramach odbioru odpadów niebezpiecznych. Zapewniają one swoim klientom dostęp do szerokiej gamy usług, dzięki którym właściwe utylizowanie odpadów tego typu jest jeszcze wygodniejsze.

Firmy oferują swoim klientom pojemniki na odpady medyczne, dostarczając je regularnie w odpowiedniej liczbie, a także odbierają zapełnione pojemniki i właściwie je utylizują. Przekazują również swoim klientom niezbędną dokumentację potwierdzającą wykonanie utylizacji odpadów.

Z dokładnymi ofertami firm prowadzących sprzedaż pojemników na odpady medyczne oraz świadczących kompleksowe usługi w ramach odbiory i utylizacji opadów niebezpiecznych można zapoznać się online.

Dodaj komentarz