Dachy skośne – wentylacja i izolacja termiczna

Dachy skośne stanowią newralgiczne elementy budynku z racji tego, że wymagają one spełnienia szeregu wymagań projektowych. Mowa m.in. o poprawnej wentylacji, spełnieniu warunków higienicznych i zdrowotnych, a ponadto zapewnieniu właściwej izolacyjności cieplnej przegród i oszczędności energii. 

Dachy skośne – wentylacja i szczelność powietrza

Na górnej części budynku ma miejsce nadciśnienie powietrza, co widać szczególnie w warunkach dużej różnicy temperatur między wewnętrzną i zewnętrzną stroną dachu dochodzącej w zimie do 40°C. Dzieje się tak także w przypadku dużych dobowych różnic temperatur wiosną oraz jesienią.

Jeśli chcemy uniknąć szkód, które występują na skutek wilgoci, należy szczelnie ze sobą połączyć i zabezpieczać przed kondensacją pary wodnej sprzyjającej rozwojowi pleśni i grzybów miejsca styku owych konstrukcji ze stropami i ścianami.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13788 (4), dla przegród zewnętrznych oraz węzłów konstrukcyjnych współczynnik temperaturowy fRsi powinien być mniejszy lub równy współczynnikowi krytycznemu fRsi. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej określa się według polskiej normy przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 50%. Dopuszcza się przy tym przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72. W praktyce krytyczna wilgotność względna nie może przekraczać 80% – w ogólnym przypadku dachu izolowanego wełną kamienną ilość wykroplonej rosy nie powinna zatem przekraczać 0,5 kg/m2.

Dachy skośne – izolacja termiczna

Warto pamiętać o tym, że przed dachy skośne ucieka aż 30% energii, która pochodzi z systemów grzewczych. Zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi, dla budynków wymagania w zakresie izolacyjności termicznej dachów i stropodachów uważa się za spełnione, jeżeli współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 0,20 (W/m2K).

Ze względu na progresywny charakter obowiązujących przepisów, już za pół roku dopuszczalna wartość spadnie do 0,18 (W/m2K), a docelowo w 2021 r. – do 0,15 (W/m2K). Ze względu na rosnące wymagania energooszczędności niezbędne jest zastosowanie izolacji, która z jednej strony zapewni niską przewodnością cieplną, a z drugiej, odpowiednio zabezpieczy elementy więźby dachowej, gdzie tworzą się największe mostki termiczne.

W tym celu najlepiej sprawdzają się sprężyste płyty z wełny kamiennej o niskiej gęstości oraz zaburzonej strukturze włókien. Taka izolacja łatwo wpasowuje się pomiędzy drewniane elementy konstrukcji i wypełnia puste przestrzenie skuteczniej, niż sztywne płyty piankowe.

Prawidłowo funkcjonujący dach skośny wymaga precyzji na dwóch etapach – zarówno pod względem wykonawczym, jak i projektowym. Aby spełnić wymagania w stosunku do poprawnej wentylacji oraz izolacyjności termicznej, niezbędne jest zaplanowanie odpowiedniej izolacji.

Widok na dachy skośne

fot. PAROC

One comment

Dodaj komentarz