Czym jest i jak działa kontener sanitarny z szambem?

kontener sanitarny

Kontener sanitarny ze zbiornikiem na nieczystości, czyli z szambem, jest używany w celu odprowadzania ścieków z budynków niepodłączonych do kanalizacji miejskiej. Jak dokładnie zbudowane są takie kontenery i jak działają?

Czym jest kontener sanitarny z szambem?

Pod pojęciem takim jak kontener sanitarny z szambem znajduje się rodzaj kontenera sanitarnego przeznaczonego do utrzymywania czystości, który podłączony jest do własnego szamba.

Kontenery sanitarne tego typu składają się z różnych sanitariatów, zależnie od ich rodzaju, na przykład mają one umywalki, prysznice oraz toalety. Dodatkowo mogą mieć także podgrzewacze wody, grzejniki, lampy. Dostępne są one również w wariantach dopasowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz mogą być wyposażone w inne pomieszczenia, na przykład w kuchnie.

Szambo składa się wówczas z dużego podziemnego zbiornika, w którym gromadzone są, oczyszczane i ostatecznie usuwane ścieki z toalet, zlewów, pryszniców i innych urządzeń hydraulicznych.

Kontener sanitarny z szambem – jak działa?

Działanie kontenera sanitarnego z szambem jest bardzo proste:

1. Produkcja ścieków

W pierwszej kolejności kontener sanitarny z szambem produkuje ścieki, na przykład podczas korzystania z toalet czy pryszniców.

2. Przekazanie ścieków do szamba

Ścieki z instalacji wodno-kanalizacyjnej spływają do szamba szeregiem rur. Wewnątrz zbiornika oddzielają się ciała stałe i ciecze, przy czym cięższe ciała stałe opadają na dno i tworzą warstwę osadu, podczas gdy lżejsze, unoszą się na górę i tworzą warstwę szumowiny. Ciekłe ścieki pozostają w warstwie środkowej.

3. Odbiór ścieków

Ostatnim etapem jest odbiór ścieków, który odbywa się z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu szambiarek. Pojazdy te wyposażone są w pojemnik oraz instalację pompującą, która odbiera zanieczyszczenia z szamba.

Gdzie stosuje się kontener sanitarny z szambem?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, kontener sanitarny z szambem ma uniwersalne zastosowanie i sprawdza się w wielu miejscach, w których konieczne jest gromadzenie ścieków, dlatego też nie ma możliwości podłączenia go do instalacji kanalizacyjnej.

Przykładowo kontener sanitarny z szambem może być wykorzystany na placu budowy, aby zapewnić pracownikom miejsce do mycia się oraz korzystania z toalety. Po zakończeniu budowy może być zdemontowany.

Również takie kontenery sanitarne mogą być wykorzystywane jako kontenery socjalne w innych miejscach, podczas imprez masowych, przy obiektach sportowych, w parkach rozrywki, dlatego mają szerokie przeznaczenie.

Dodaj komentarz