Co można zmienić w projekcie domu po otrzymaniu pozwolenia na budowę?

Co można zmienić w projekcie domu po otrzymaniu pozwolenia na budowę?Niekiedy przed rozpoczęciem budowy (a już po otrzymaniu pozwolenia) lub w jej trakcie zachodzi potrzeba dokonania zmian w projekcie domu. Modyfikacja ta nie może być jednak przeprowadzana samodzielnie. Przebieg procedury jest uzależniony od charakteru planowanych zmian (od tego, czy prawo budowlane określa je jako istotne, czy nieistotne). Sprawdź, jakie modyfikacje możesz wykonać bez ponownego występowania o pozwolenie na budowę!

Większość gotowych projektów domu wymaga doprowadzenia do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz adaptacji do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. Dostosowanie projektu do rzeczywistego stanu działki jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Niekiedy jednak już w trakcie prac budowlanych może dojść do nieprzewidzianych wcześniej sytuacji, które wymagają dokonania zmian w projekcie. Wiele modyfikacji można na szczęście wprowadzić bez rozbudowanych formalności. Szereg istotnych zmian wymaga wykonania projektu zastępczego i ponownego wystąpienia o pozwolenie na budowę. Mniej istotne modyfikacje nie wymagają jednak ani zgody autora projektu, ani wszczynania procedury administracyjnej. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana musi być naniesiona na projekt przez uprawnionego do tego architektamówi Tomasz Flak z pracowni architektonicznej Dobre Domy.

Zmiana projektu domu – nieistotne poprawki

Do modyfikacji, które można wprowadzać bez konieczności ponownego występowania o pozwolenie na budowę, należą m.in. zmiany:

 • wymiarów fundamentów i ich dostosowania do warunków glebowych;
 • materiału termoizolacyjnego;
 • rozmieszczenia ścian działowych (oraz ich likwidacja);
 • konstrukcji dachu – o ile kąt nachylenia dachu nie zmieni się więcej niż o 10%;
 • rozmieszczenia, kształtu i liczby okien, drzwi oraz bram garażowych;
 • kolorystyki i wykończenia elewacji;
 • rodzaju stropu (o ile nie zaburza układu kondygnacji);
 • instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej (z zachowaniem obowiązujących norm).

Należy pamiętać, by po zakończeniu budowy projekt wraz z naniesionymi zmianami złożyć w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Istotne zmiany w projekcie domu

Modyfikacje określone jako istotne w prawie budowlanym wymagają ponownego wystąpienia o pozwolenie na budowę. Niezgłoszenie tych zmian może bowiem sprawić, że inwestycja zostanie uznana za samowolę budowlaną. Istotne modyfikacje to zmiany:

 • powierzchni zabudowy, kubatury budynku lub jego wysokości;
 • ulokowania budynku względem granic działki;
 • przeznaczenia budynku (np. przekształcenie części domu mieszkalnego na lokal usługowy);
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli szukasz gotowego projektu domu lub pomocy w adaptacji projektu, sprawdź ofertę pracowni architektonicznej Dobre Domy. Pamiętaj, że zmian mogą dokonywać jedynie uprawnieni projektanci, będący członkami Izby Architektów.

One comment

Dodaj komentarz